۱۴- تحلیل مبانی گفتگوی ادیان در تعاملات میان فرهنگی

سمینار فلسفۀ میان فرهنگی و عالم معاصر، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (کنفرانس میان فرهنگی.pdf)تحلیل مبانی گفتگوی ادیان در تعاملات میان فرهنگی124 کیلوبایت1319 برداشت