۲۷- چالش‌های فرارو در مدیریت‌های پژوهش در علوم انسانی

دومین کنگره ملی علوم انسانی در بستر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی، آذر ۱۳۹۰، تهران.