۳۲- فلسفی‌اندیشی پیش‌نیاز هرگونه صلح جهانی

هجدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا، "فلسفه و صلح جهانی"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، اول خرداد ۱۳۹۳.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (فلسفی‌اندیشی پیش‌نیاز هرگونه صلح جهانی.pdf)فلسفی‌اندیشی پیش‌نیاز هرگونه صلح جهانی341 کیلوبایت943 برداشت