41- اسلام و جهانی سازی رفتارهای حمایتگرانه در مقابل تهدیدهای جهانی شدن

در اولین همایش علمی "رفتارهای حمایتگرانه در عصر جهانی شدن"، مرکز ملی مطالعات جهانی شدن و کمیته امداد امام خمینی، محل برگزاری: سالن غدير مجتمع فرهنگي ولايت كميته امداد امام خميني(ره)، تهران سه شنبه 27 آبان ماه 1393