0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

این سخنرانی در نشست علمی با این عنوان در محل خانه اندیشمندان علوم انسانی در سه شنبه 23 اردیبهشت 1393 برگزار گردید که در صدد بود به این پرسشها پاسخ دهد: 1- چگونه تکنولوژی از ابزاری مطیع به تعین بخش رفتار بشر تبدیل شد؟ 2- چگونه و تا چه اندازه تکنولوژی خواست خود را برما تحمیل می کند؟ 3- آیا تهدید از جانب قدرتمندان صاحب تکنولوژی است یا از ناحیه خود تکنولوژی؟ 4- در قبال خطر برخاسته از ذات تکنولوژی چه باید کرد؟ 5- بر نگرش غالب در جامعه ما از تکنولوژی و نحوه مواجهه با آن چه نقدهایی وارد است؟

http://sokhanrani.ayatollahy.net/speaks/13-philosophy-of-technology-conf5.html

این سخنرانی را می توانید زا آپارات به آدرس زیر مشاهده کنید:

https://www.aparat.com/v/Vb6gj