5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)

این مطلب پیاده شده مناظره‌ای است که با آقای دکتر پایا درباره چیستی علم و معنای علم دینی در دانشگاه صنعتی شریف داشته‌ایم

فیلم این مناظره را می توانید از آپارات به آدرس های زیر مشاهده کنید:

https://www.aparat.com/v/t3MnO

https://www.aparat.com/v/2db40

https://www.aparat.com/v/cv31C