0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

این متن گزارشی از میز گردی است که تحت این عنوان با آقایان دکتر برنجکار و دکتر افضلی تشکیل گردید

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (عقل یا وحی کدام معتبر است.pdf)عقل یا وحی کدام معتبر است.pdf81 کیلوبایت685 برداشت