کتاب فلسفه دین

۳ - فلسفه دين(چاپ اول)، جلد اول

ترجمه از نوشته نورمن گیسلر، انتشارات حکمت، ۱۳۷۵