26- برنامه ارتقاء سواد حقوقی دانش آموزان (پایه هفتم)

این کتاب نتیجه پژوهشی برنامه ای برای قوه قضائیه است تا بتواند برنامه ای ارائه دهد تا سواد حقوقی در میان دانش آموزان ارتقاء یابد.

 

 

 

 

 

 

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (برنامه ارتقاء سواد حقوقی پایه هفتم-22.pdf)برنامه ارتقاء سواد حقوقی دانش آموزان (هفتم)1052 کیلوبایت362 برداشت
برداشت این پرونده (جلد برنامه ارتقاء سواد حقوقی پایه هفتم-22.pdf)جلد برنامه ارتقاء سواد حقوقی207 کیلوبایت308 برداشت