۱۰- نقد دیدگاه کانت در ملاحظه وجوب و ضرورت به عنوان قیدی منطقی و نه وجودی

همایش بین‌المللی "دویست سال پس از کانت"، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ۳۰ آبان و اول و دوم آذر ۱۳۸۳.