۱۳- نقش رسانه در تهدیدها و فرصت‌های جهانی شدن برای دین

همایش بین‌المللی دین و رسانه، تهران، دانشگاه تهران با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آبان ۱۳۸۴.