40- ضرورت تحليل فلسفي فناوريهاي رو به گسترش در جامعه ما

در هفدهمین همايش بزرگداشت ملاصدرا، "فلسفه و فناوری"، بنیاد حکمت اسلامی صدرا، تهران، اول خرداد 1392.