42- «تبیین فاعلیت الهی در فرآیند خودبخودی تکامل»

در پنجمین کنفرانس بین المللی فلسفه دین معاصر «خدا، انسان و جهان»، انجمن فلسفه دین ایران با مشارکت دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران،  تهران، 6-5 بهمن ماه 1395.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (52298681.pdf)52298681.pdf237 کیلوبایت819 برداشت
برداشت این پرونده (Poster.jpg)Poster.jpg1213 کیلوبایت694 برداشت