دراولین کنفرانس بین المللی «دین، فرهنگ و تکنولوژی»، دانشگاه باقرالعلوم قم با مشارکت دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 4 اردیبهشت 1397.

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (IMG_8653.JPG)IMG_8653.JPG1443 کیلوبایت647 برداشت
برداشت این پرونده (photo_2018-04-20_20-55-48.jpg)photo_2018-04-20_20-55-48.jpg220 کیلوبایت653 برداشت
برداشت این پرونده (poster35x50-EN-960309-abi.jpg)poster35x50-EN-960309-abi.jpg546 کیلوبایت632 برداشت
برداشت این پرونده (همایش.jpg)همایش.jpg179 کیلوبایت719 برداشت
برداشت این پرونده (یافتن موضعی منطقی در قبال آثار فرهنگی و دینی تکنولوژی.pdf)یافتن موضعی منطقی در قبال آثار فرهنگی و دینی تکنولوژی.pdf178 کیلوبایت677 برداشت