51- «باورهای اجتماعی و فلسفه به مثابه عقلانیت»

در نشست «فلسفه و اخلاق اجتماعی»، بزرگداشت روزجهانی فلسفه، برگزارکننده موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه و دانشگاه تهران، 30 آبان 1401، در تالار شهید مطهری، دانشکده الهیات دانشگاه تهران

پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (باورهای اجتماعی و فلسفه به مثابه عقلانیت.pdf)باورهای اجتماعی و فلسفه به مثابه عقلانیت55 کیلوبایت161 برداشت