5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5.00 امتیاز (با 1 رأی)
پیوست‌ها:
برداشت این پرونده (رابطه علم و دین- تحلیل تاریخی و تبیین منطقی.pdf)رابطه علم و دین- تحلیل تاریخی و تبیین منطقی.pdf737 کیلوبایت686 برداشت