0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

آقای سروش ظاهرا در آلمان در ادامه سلسله نشست‌های «سرای گفت‌وگو» در «حلقه‌ دیدگاه نو» یک سخنرانی با عنوان«دین و قدرت» ارائه کرد که در 10 دی 1399 منتشر شده است. در این سخنرانی اسلام دین قدرت و خشونت و پیامبر اکرم (ص) اقتدارگرا خوانده شده است. این مقاله در پاسخ به واقعیت تراشی های کج و معوج ایشان و ادعاهای سست او در القاء نظریه اش است