0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

59- گسترش یادگیری دروس دانشگاهی با فضای مجازی (طرح یادگیری مجازی دابیتو)

پس از آغاز دوران کرونا رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از اجمال طرح من برای یادگیری دروس دانشگاهی در فضای مجازی استقبال کردند و  از من خواستند که این طرح را که عنوان دابیتو (دانش، بینش و توانمندی) بر آن گذاشته ام مدون کنم که متن حاضر کل این طرح را توضیح می دهد.