0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.00 امتیاز (از 0 رأی)

61-  بی توجهی به ترویج علم، مانعی در پیشرفت مطلوب علوم انسانی با رویکرد اسلامی

 

مصاحبه دکتر موحد ابطحی با دکتر حمید رضا آیت اللهی، در مرداد 1401